BluVision™ Diskreetti analysaattori - Kolorimetristen perusparametrien automatisointi tulossa pian…

BluVision™

Yleistä

Skalar tuo markkinoille uutta automaatioteknologiaa: BluVisionTM -analysaattorin kolorimetristen perusparametrien analysointiin.

BluVisionTM on suunnattu erityisesti ympäristölaboratorioille, joissa analysoidaan monia erityyppisiä näytteitä ja matriiseja. Skalarin analysaattorissa näytteiden ja reagenssien pipetointi kyvetteihin, sekoittaminen, lämmittäminen ja reaktiotuotteen mittaaminen on kaikki automatisoitu.

 

BluVisionTM -analysaattori täydentää tuotevalikoimaamme, jolla kolorimetriset analyysit voidaan automatisoida. Valikoimaan kuuluvat jo ennestään San++ Continuous flow -virtausanalysaattori ja SP2000-robottianalysaattori.

Toiminta

BluVision-analysaattorissa on 100 näytepaikkaa 5 räkissä, joista kussakin on 20 näytettä. Näytetilavuudet vaihtelevat välillä 3,5–10 ml. Analysaattorissa on 30 paikkaa reagensseille, (kantaliuos)standardeille ja laadunvalvontanäytteille, joiden tilavuus on enintään 50 ml. Näyte- ja reagenssiräkkejä voidaan jäähdyttää analysoinnin aikana.

Analysaattorissa on kyvettitarjotin, jossa on 160 testipaikkaa. Automaattinen latausjärjestelmä lataa kyvettiblokit automaattisesti kyvettitarjottimelle.  Automaattilataajassa on lisäkyvettiblokkeja, ja näin ajossa voi olla jopa 640 testiä ilman, että käyttäjän tarvitsee puuttua toimintaan. Kyvettitarjotin on lämpötilakontrolloitu.

Kyvettiblokit ovat kertakäyttöisiä, ja näin mahdollinen näytteiden välinen kontaminaatio eliminoituu. Käytettyjen kyvettiblokkien säilytys jäteastiassa analysoinnin jälkeen takaa turvallisen hävityksen. Myrkyllisiä kemikaaleja käytettäessä kyvettiblokit voidaan hävittää erikseen muun jätteen kontaminoitumisen välttämiseksi.

Laite käyttää yhtä neulaa sekä näytteen että reagenssin kyvetteihin annostelemiseen. Näytteet ja reagenssit voidaan esilämmittää neulalla ennen annostelua. Näyte ja reagenssi pipetoidaan pitkäkestoisella tarkkuuspumpulla.

BluVision-analysaattorin detektorissa on halogeenivalolähde ja suodatinkiekko, jossa on 8 suodatinta eri aallonpituuksille. Näin BluVisionissa voidaan ajaa jopa 8 parametriä yhtäaikaisesti käyttäjän puuttumatta laitteen toimintaan. Suodattimien vaihto eri parametrejä varten on helppoa.

Kyvetissä on 15 mm:n optinen polku, jonka avulla voidaan havaita tarkasti matalia ppb-tasoja.

BluVision on todellinen "walkaway"-automaattianalysaattori, joka kalibroi itsensä kantaliuoksista, laimentaa automaattisesti rajat ylittävät näytteet tai analysoi näytteet uudelleen - kaikki yhdessä ajossa.

Ohjelmisto

BluVisionTM-analysaattori on täysin tietokoneella ohjattava. Laitteessa on integroitu kosketusnäyttö, joka näyttää kaikki tarpeelliset laitetiedot, esimerkiksi analysaattorin tilan sekä kyvetti- ja näytetarjottimen lämpötilan. Lisäksi näytöltä voidaan suorittaa monia toimenpiteitä, esimerkiksi ladata kyvettiblokkeja ja vaihtaa suodattimia.

Analyysien tekemiseen, tietojen keräämiseen ja laskemiseen analysaattorissa käytetään kattavaa DiscreteAccessTM-ohjelmistopakettia, joka on kaikkien nykyisten laboratoriovaatimusten mukainen. Helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta käyttäjä pystyy käynnistämään analysaattorin muutamassa sekunnissa. Analyysit voidaan määritellä suoritettaviksi joko erä kerrallaan tai satunnaisesti. Käyttäjä joko kirjoittaa näytteeseen sen tunnuksen tai lataa sen LIMS-järjestelmästä, valitsee sitten haluamansa analyysiparametrit ja käynnistää analysaattorin.

Analysaattori esilaimentaa näytteet automaattisesti. Jos näyte ylittää analyysialueen rajat analysoinnin aikana, se ajetaan automaattisesti uudelleen joko eri analysointialueella tai automaattisen jälkilaimennuksen jälkeen.

Saatavilla on mittavia laadunvalvontaprotokollia, kuten CLP ja 21 CFR osa 11, joihin sisältyy salasanasuoja, tietojen väärentämättömyys, tietoturva ja auditointiseuranta. Lopputulokset voidaan tulostaa käyttäjän määrittelemään muotoon tai viedä LIMS-järjestelmään tietojen jatkokäsittelyä varten.

Tyypillisiä sovelluksia

BluVisionTM-analysaattori on ihanteellinen nykyaikaisen ympäristölaboratorion erilaisten näytteiden ja näytematriisien kolorimetristen analyysien suorittamiseen. BluVisionin tyypillisiin sovellusalueisiin kuuluvat esimerkiksi juoma-, jäte-, pohja- ja pintavesi. 

Parametreihin kuuluvat:

Alkalisuus Kalsium Magnesium Rauta
Alumiini Kloridi Nitraatti + nitriitti Silikaatti
Ammoniakki Kokonaiskovuus Nitriitti Sulfaatti
Fenolit Kromi VI Ortofosfaatti Syanidi

Kaikki sovelluksemme noudattavat ISO:n, EPA:n ja Standard Methodsin kaltaisten järjestöjen vesi- ja jätevesimäärityksiä koskevia asetuksia.