Sanseries Continuous flow-virtausanalysaattori

San<sup>series</sup>

Yleistä

Märkäkemiallinen Sanseries-automaattianalysaattori, joka tunnetaan myös Continuous flow -virtausanalysaattorina, on suunniteltu modulaariseksi järjestelmäksi täyttämään sekä muutamia näytteitä että suuria näytemääriä käsittelevien laboratorioiden tarpeet. Mittaaminen perustuu jatkuvan virtauksen analysointitekniikkaan (CFA), ja yhdestä näytteestä voidaan tehdä jopa 16 analyyttistä mittausta samanaikaisesti. Kun lisätään huuhteluventtiilit ja ohjelmisto, Sanseries-järjestelmässä voidaan automatisoida käynnistys, sammutus, laimennukset, toistoajot, puhdistus ja raakatietojen tallennus.

Skalar, maailman johtaja märkäkemiateknologian alalla, tarjoaa yli 300 sovellusta, joissa hyödynnetään erilaisia automaattisten laimennusten, lisäämisten, sekoitusten, lämmityksen, dialysoinnin, uuttamisten, tislauksen, digestion, faasien erottelun, hydrolyysin, ioninvaihdon/-pelkistyksen ym. yhdistelmiä. Skalarin laatujärjestelmä on laadittu järjestelmälliseksi. Ensin laaditaan asiakasnäytteillä räätälöidyt sovellukset, jotta asiakkaan tarpeet ja vaatimukset saadaan täytettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntevat erikoisosaajat antavat koulutuksen, hoitavat asennuksen ja tarjoavat kokonaisvaltaista sovellus- ja huoltotukea.

Sanseries Continuous flow-virtausanalysaattori

       Sancompact   San++          

 

Näytteenottimet

Skalarin Sanseries-näytteenottimet sopivat jokaiseen rutiinilaboratorioon ja sovellukseen ja säästävät käyttäjän aikaa sekä vähentävät virheitä. Suuret näytemäärät saadaan analysoitua automaattisesti normaalityöajan ulkopuolella, ilman käyttäjän valvontaa. Tämän takaavat ainutlaatuinen, automaattinen standardinvalmistus- ja alueen ylittävien näytteiden laimennusominaisuus.

Skalarin äärimmäisen automatisoitujen näytteenottimien käyttäjälle tarjoamat ominaisuudet:

 • todelliset automaattiset esi- ja jälkilaimennusajot
 • täysin automaattinen standardin valmistus
 • vapaa pääsy näytteelle
 • automaattinen monialuetoiminto
 • sisäänrakennettu huuhtelupumppu
 • räätälöidyt näytesäiliöt ja räkit
 • automaattinen viivakoodinlukija
 • useita näytteenottimia
 • toiminnan ulottaminen normaalin työajan ulkopuolelle automaattisen käynnistyksen ja sammutuksen avulla
 • analysaattorin täydellinen hallinta
Näytteenotin 1100/1150
1150 Sampler SA1100- ja SA1150-näytteenottimissa on jopa 2 x 50 näytepaikkaa ja sisäänrakennettu huuhtelupumppu. Vaihtoehtoisesti saatavilla on 10 vain standardeille suunnattua paikkaa. Lisäksi näytteenottimiin voidaan asentaa toinen neula kaksoisneulanäytteenottoa varten sekä lisänäytepaikkoja (jopa 100 paikkaa). SA1150-näytteenotin on vapaapääsyinen ja tietokoneella ohjattava. Siinä on pehmeä näppäimistö sekä tietokone- että manuaalisessa tilassa ohjaamista varten.
Näytteenotin 1050
1050 Sampler Tietokoneohjattu ROZ-näytteenotin, sarja 1050, jopa 140 näytteelle. Erilliset paikat standardille ja laatunäytteille, sisäänrakennettu huuhtelupumppu, valinnainen automaattinen laimennusasema automaattisia esi- ja jälkilaimennuksia varten sekä valinnaiset kaksoisnäytteenotto (SA1053) ja sekoitin.
Näytteenotin 1074
1074 Sampler Tietokoneohjattu XYZ-näytteenotinsarja 1074, 300 näytteelle. Erilliset paikat standardeille ja laatunäytteille, säiliöiden tilavuus 35 ml. Sisäänrakennettu huuhtelupumppu. Valinnainen automaattinen laimennusasema automaattisia esi- ja jälkilaimennuksia sekä automaattista standardin valmistusta varten. Laajennettavissa 2–4 neulalla, jolloin voidaan ottaa näytteitä samanaikaisesti eri matriiseilla. Valinnainen sekoitin ja automaattinen viivakoodinlukija sekä räätälöidyt näytesäiliöräkit saatavilla myös suuremmalla jalanjäljellä yli 300 näytteelle.
Näytteenotin 1075
1075 Sampler Vapaapääsyisessä SA1075-automaattinäytteenottimessa on vakiona 576 näytepaikkaa. Ne sijaitsevat 6 räkissä, joissa kussakin on 96 näytettä. Lisäksi on saatavilla 26 paikkaa erillisellä tarjottimella työskentelystandardeille, laatunäytteille ja liukumanvalvontanäytteille. Näiden säiliöiden tilavuus on 35 ml. Laajennettavissa 2–4 neulalla, jolloin voidaan ottaa näytteitä samanaikaisesti eri matriiseilla.  Valinnainen automaattinen laimennusasema automaattisia esi- ja jälkilaimennuksia sekä automaattista standardin valmistusta varten.

Kemian moduuli

Ainutlaatuinen kemian moduulin konsepti on osoittanut tehonsa sadoissa sovelluksissa. Mahdollisimman mukava käyttää ja todella vähän rutiiniylläpitoa. Continuous flow -virtausanalyysialan (CFA) viimeaikainen kehitys on integroitu kemian moduuleihin.
Analysaattorin suoritusteho riippuu sovelluksesta ja voi vaihdella 25:stä 120 analyysiin tunnissa. Kemian moduuliin on sisällytetty monimutkaisia käsittelyjä, kuten automaattinen tislaus, linjalla tapahtuva UV-digestio, uutto jne.

 • Kaksoiskaareva pumppukansi, jossa on 2 x 16 pumppuletkua, varmistaa nesteiden tarkan pumppauksen.
 • 2 erillistä pumppukantta 2 x 2 -kanavakonseptia varten.
 • Ohjattu, synkronoitu 10-kanavainen ilmainjektio ja erillinen sisäänrakennettu kompressori takaavat stabiilimman virtauksen ja nopean käynnistyksen.
 • Helppo pääsy kemian moduuleihin ja joustavat, erittäin vähän siirtymäkontaminaatiota dialysaattorien, reaktorien, kelojen, virtaussolujen ja muiden komponenttien välille aiheuttavat liitännät.
 • Vuotojen havaitseminen
 • Pitkäkestoiset pumppuletkut, joissa kolme värikoodattua kiinnikettä.
 • Käsikäyttöisten ja automaattisen ohjelmiston ohjaamien huuhteluventtiilien avulla helppo automaattinen käynnistys ja yli yön -käyttö.

Kemian moduuli on kompakti ja helppo käsitellä. Siihen sisältyy 5 kemian kasettia, joissa on sisäänrakennettu vankka annostelupumppu ja ilmainjektiojärjestelmä, jopa 5 helposti keskenään vaihtokelpoista moduulia sisäänrakennettuine fotometrisine detektoreineen ja 5 erillistä jäteastiaa.

Detektorit

Skalarin Sanseries-detektorivalikoima sisältää digitaalisia kaksoiskanavaisia kolorimetrisiä detektoreita, ainutlaatuisen matriisikorjausdetektorin, jossa on automaattinen taustan korjaus erikoisnäytematriiseja varten, mutta detektoreita myös mm. IR-, UV-, fluorometrisiin, ISE- ja liekkifotometrisiin mittauksiin sekä pH- ja tiheysmittareille. Skalarin detektorivalikoima kattaa kaikki detektorit, joita tarvitaan Skalarin satoja kentällä testattuja, tällä hetkellä saatavilla olevia SFA-sovelluksia varten.

Sanseries-Continuous flow -virtausanalysaattorin (CFA) detektorien erikoisominaisuudet ovat:

 • kompaktius ja hallittavuus ohjelmiston avulla
 • sallivat bubble gating -tekniikan käyttämisen
 • helppo pääsy eikä jykevien virtauskyvettien rinnastusta
 • lisääntynyt stabiilius, herkkyys ja automaattinen skaalaus digitaalisten detektorien avulla
 • automaattinen matriisi ja nollanäytteen korjaus
 • laaja lineaarinen mittausalue

Ohjelmisto

Sanseries FlowAccess™ V3 Windows® -tiedonhankintaohjelmistopakkaus ohjaa koko analysaattoria. Automaattinen käynnistys ja sammutus, laitetoimintojen hallinta, detektorin automaattinen skaalaus, näytteen esi- ja jälkilaimennukset, tulosten laskenta ja tilastot. 1–16 kanavaa, useita näytteenottimia ja neuloja käsitellään samanaikaisesti. Jokainen kemian analyysi voidaan ryhmitellä analysointia varten. Graafinen käyttöliittymä on erittäin käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen ja integroituu helposti verkkoon.

Joitakin ominaisuuksia:

Ohjattu taulukkotoiminto
"Ohjattu taulukkotoiminto" -työkalua käyttämällä voidaan luoda helposti ja nopeasti täydellinen, ulkonäöltään standardi näytetaulukko. Taulukon rakennetta ja kenttiä voidaan räätälöidä ohjatun toiminnon eri vaiheissa. Näytteiden liukuman/pesun, kalibrointistandardien ja CLP-välien arvot voidaan määritellä. Lopullinen analyysitaulukko muodostuu automaattisesti, kun lisätään näytteiden kokonaislukumäärä. Näkyviin tulee näytetaulukko, ja eri näytetyypeille on tarpeen mukaan saatavilla muokattava kenttä käyttäjän kommentteja varten. Taulukko voidaan viedä ASCII/Excel-tiedostoon. Näytteiden tiedot voidaan myös tuoda LIMS- tai ASCII/Excel-tiedostosta.

Laimennokset
FlowAccess™ V3 sisältää automaattisen esi- ja jälkilaimennusten valmistamistoiminnon tehokkain asetuksin. Käyttäjä voi määritellä esi- ja jälkilaimennustekijät kemian parametrejä kohden.  Automaattisessa jälkilaimennuksessa on käytettävissä edistyneitä asetuksia, kuten jälkilaimennusten sarja, jossa käyttäjä voi määritellä maksimimäärän kerroille, jolloin laimennettu näyte on laimennettava ja analysoitava uudelleen.

Tosiaikainen
Kaikkia analyysin piikkejä voidaan katsoa ajon aikana, kutakin kanavaa erikseen tai useita samanaikaisesti, enintään 16:ta, yhdeltä ja samalta näytöltä. Piikin merkintä, näytteen tunnus ja lasketut tulokset näkyvät tosiaikaisesti. Saatavilla edistynyt piikkidiagnoosi. Tosiaikaiset tulokset lasketaan ISO 8466:n mukaisen 1., 2. asteen tai ioniselektiivisten elektrodien kanssa käytettävien 3. asteen  kalibrointikäyrän ja käänteislogaritmin avulla.

Contract Laboratory Program (CLP) -standardi
Ohjelmisto noudattaa CLP-protokollia. Näin varmistetaan analyysitulosten tarkkuus ja täsmällisyys. CLP-protokolla sallii Sanseries -järjestelmän automaattiset toiminnot, jos laadunvalvonta- ja CLP-rajat ylittyvät. Nämä laadunvalvonta- ja CLP-rajat ovat käyttäjän määritettävissä, ja ne on asetettava jokaiselle parametrille erikseen. Yleensä määritetään seuraavat CLP-näytteet: kalibroinnin alkutarkistus (Initial Calibration Verification, IVC), kalibroinnin jatkuva tarkistus (Continuing Calibration Verification, CCV), laboratorion kontrollinäyte (Laboratory Control Sample, LCS), piikin palautus (Spike Recovery, SR) jne. Kun CLP-näytteen lasketaan olevan asetettujen rajojen ulkopuolella, analysaattori suorittaa vaaditut toimet. Toimintoja voi määritellä enintään neljä, jotka ovat esimerkiksi ICV:lle: Aja ICV uudelleen, Aja standardit uudelleen, Pysäytä ajo ja näytä viestit sekä Jatka ajoa ja merkitse tulokset.

Valinnaiset lisäohjelmistot:

QAccess™
Kutakin ajoa kohden saa standardina tilastotietoa FlowAccessissa™. Virtauskaaviot esittävät laadunvalvontanäytteille analysoidut tiedot verrattuna ennalta asetettuihin rajoihin ja perustason sekä herkkyysliukuman korjaustiedot - kaikki analyysiajon aikana. Valinnaisesti pidemmän jakson aikana noudetuille tiedoille on saatavilla erillinen ohjelmisto QAccess™.
Tämä ohjelma edistää esimerkiksi korrelaatiokertoimien, liukumien ja pesujen sekä tietoa jäännöshajonnasta, suhteellisesta keskihajonnasta, havaitsemis- ja määritysrajoista ja spesifisemmistä CFA-parametreista tarjoavien eri laatukontrollien tilastollista arviointia.

FlowReport™
FlowReport™ on tehokas raportointityökalu FlowAccessissa™ saatujen räätälöityjen raporttien luomiseen. Nämä raportit mahdollistavat räätälöidyt asetukset erilaisine tieto- ja grafiikkakonfiguraatioineen. Ohjelmisto mahdollistaa nopean ja helpon raporttien luomisen. Mallivaihtoehtoja on runsaasti. Raportti koostuu neljästä osasta: menetelmät, tulokset, tosiaika ja kalibrointikäyrä, jotka on määritettävä erikseen. Kaikkia räätälöidyn raportin osia voidaan tarkastella ja tulostaa ASCII/Excel-tiedostoon vietyinä tai kuvamuodossa.

Tyypillisiä sovelluksia

Skalar Sanseries -analysaattoreita on käytössä maailmanlaajuisesti sadoissa erilaisissa sovelluksissa. Se on vuosikymmenten ajan ollut luotettava "työhevonen" monissa rutiinilaboratorioissa, joissa analysoidaan vettä, maaperää, lannoitteita, detergenttejä, tupakkaa, lääkeaineita, elintarvikkeita ja juomia, kuten olutta, viiniä, maitoa jne. Skalarin menetelmät ovat mahdollisuuksien mukaan vakiomenetelmien , esimerkiksi EPA:n, ISO:n, AOAC:n, Standard Methodsin, EBC:n, NEN:n, mukaisia, ja ne on testattu hyvin varustetuissa sovelluslaboratorioissa. Skalar Sanseries -analysaattorien mukana toimitetaan yksityiskohtainen menetelmäkuvaus, vuokaavio reagenssien valmistamisesta ja kaikki tieto, jota tarvitaan tietyn sovelluksen suorittamiseen ongelmitta vuosien ajan.

Saatavilla olevien Continuous flow -virtausanalyysisovellusten määrä on lähes rajaton. Alla luetellaan kaikkien suositumpia:

Asetaldehydi Tiheys Typpi (TKN)
Etikkahappo Diasetyyli Liuennut orgaaninen hiili
Kokonaishappamuus Digoksiini Penisilliini
Kokonaisalkalisuus Entsyymiaktiivisuus Perboraatti
Alumiini Etanoli pH
Aminohapot Fluoridi Fenoli
Vapaa aminotyppi Formaldehydi UV-digestoituva kokonaisfosfaatti
Ammoniakki Muurahaishappo Fosfaatti (orto-/kokonais-)
Amylaasi Fruktoosi Polyfenolit
Amyloosi Galaktoosi Kalium
Anioniset pinta-aktiiviset aineet Glukoosi UV-digestoituva kokonaistyppi
Askorbiinihappo L-glutamiinihappo Proteiini
Bentsoehappo Glyseroli Pyruvaatti
Kokonaisbikarbonaatti Kokonaiskovuus Pelkistävät sokerit
Katkeruus Hydratsiini Riboflaviini
Boori Vetysulfidi Silikaatti
Bromidi Hydroksimetyylifurfuraali Natrium
Kofeiini Hydroksiproliini Sorbitoli
Kalsium Jodi Tärkkelys
Kalsiumpantotenaatti Rauta Sakkaroosi
Hiilihydraatti L-D-maitohappo Sulfaatti
Hiili Laktoosi Sulfiitti
Sitruunahappo Magnesium Rikkidioksidi (vapaa/kokonais-)
Kloori L-omenahappo Viinihappo
Kloori Maltoosi Tiamiini
Kolesteroli Mangaani Urea
Kolinesteraasin inhibitio Metanoli Haihtuva happamuus
Kromi Metanamiini Sinkki
Koboltti Niasiiniamidi Ja paljon muuta...
Väri Nikkeli  
Kupari Nikotiinihappo  
Kreatiniini Nitraatti  
Syanidi Nitriitti  

Jaa tämä sivu!

Tuetut sovellusalueet ja parametrit