FormacsSERIES FormacsSERIES Kokonais Orgaanisen Hiilen (KOH) / Kokonais Typen (KT) analysaattorit

Formacs<sup>SERIES</sup>

Yleistä

Formacs SERIES - orgaanisen kokonaishiilen/kokonaistypen analysaattorit ovat täydellinen ratkaisu, kun tarvitaan nopeaa ja luotettavaa hiilen ja/tai typen testausta erilaisista luonnon, kotitalouksien ja teollisuuden näytteistä. Tarjolla on erilaisia analysaattoreita, joissa hyödynnetään polttamista korkeassa lämpötilassa tai UV:n edistämää persulfaattidigestiomenetelmää.

FormacsHT

Korkeaa lämpötilaa käyttävä orgaanisen kokonaishiilen analysaattori

Korkeaa lämpötilaa ja katalyyttistä polttoa käyttävä orgaanisen kokonaishiilen FormacsHT-analysointijärjestelmä tarjoaa monipuolista modulaarista muotoilua ja erinomaista tehoa kokonaishiiltä (TC), epäorgaanista kokonaishiiltä (TIC), orgaanista kokonaishiiltä (TOC), liuennutta orgaanista hiiltä (DOC) ja haihtumatonta orgaanista kokonaishiiltä analysoitaessa. Tämä analysaattori suunniteltiin täyttämään uusimmat asiakasvaatimukset. Niinpä sillä voidaan määrittää TOC farmaseuttisten vesien ja juomavesien kaltaisista puhtaista vesistä, mutta yhtä hyvin analysoida myös jäte-, pinta- ja merivettä sekä maaperäuutteita.

Orgaanisen kokonaishiilen analysaattoria voidaan käyttää itsenäisenä analysaattorina, johon näyte- ja standardiliuokset syötetään suoraan pyörivän, väliseinättömän injektioportin kautta TC:n ja TIC:n analysoimiseksi. Jos näytteitä on enemmän, on saatavilla valinnainen vapaapääsyinen automaattinäytteenotin, jolloin TOC-määritys saadaan täysin automatisoitua. Automaattinäytteenottimeen on saatavilla erilaisia pyöriviä alustoja erikokoisille näyteastioille. Näytteen esikäsittely NPOC-määritystä varten on täysin käyttöohjelmiston valvonnassa, ja käyttäjä voi säätää tilan mieleisekseen. Laitteessa on mahdollisuus kaksoisneula-asetukseen, jonka avulla seuraava näyte voidaan jo tehdä happamaksi, kun edellistä vielä analysoidaan. Näin säästyy arvokasta analysointiaikaa.

FormacsHT-I

FormacsHT-I -TOC/TN-analysaattorit tarjoavat nopeaa ja luotettavaa orgaanisen kokonaishiilen (TOC) ja kokonaistypen (TN) analysointia nestemäisistä näytteistä. Suora näyteinjektio erittäin kuumassa katalyyttisessä polttouunissa. Laitteet on suunniteltu erityisesti partikkeleita sisältäville näytteille (suspensiot), mutta niillä voidaan mitata typpi- ja/tai hiilifraktioiden konsentraatio myös monista muista näytematriiseista.

FormacsTN

Kokonaistypen analysaattori
FormacsTN-analysaattorissa on ND25-kokonaistyppitunnistin kokonaistypen (TN) analysointiin. Kokonaistyppi voidaan mitata erittäin tarkasti matalista ppb-tasoista aina korkeisiin ppm-tasoihin saakka lyhyessä analysointiajassa käyttämällä havainnointiin kemiluminesenssia (CLD).

Näyte injektoidaan erittäin kuumaan uuniin, jossa sen poltetaan katalyyttisesti lämpötilassa 850 °C. Oksidatiivinen pyrolyysi aiheuttaa sen, että kemiallisesti sitoutunut typpi muuntuu typpioksidiksi, jota mitataan CLD:llä. FormacsTN-analysaattori on myös ainutlaatuinen, kustannustehokas ja turvallisempi vaihtoehto Kjeldahlin kokonaistypen (TKN) analysointimenetelmälle, integroidulla NN-reaktorilla NO3 + NO2 (NN) -analysointiin. TKN-arvo määritetään kahdessa vaiheessa, ts. analysoimalla TN ja NN kemiallisen pelkistymisen avulla, jolloin NO3 ja NO2 pelkistyvät typpioksidiksi (NO) ja havaitaan CLD:n avulla. TKN-arvo saadaan automaattisesti vähentämällä: TKN = TN - NN. Tämä ainutlaatuinen TKN-analyysimenetelmä antaa tuloksia erittäin nopeasti (5 minuutissa) ja poistaa vaarallisten digestiohappojen käyttöpakon.

FormacsHT/TN

Orgaanisen kokonaishiilen FormacsHT-analysaattorilla voidaan myös koota TOC:n, TN:n ja TKN:n automatisointi yhteen järjestelmään laajentamalla järjestelmää kokonaistypen tunnistimella (ND25). Katso TOC:n ja TN/TKN:n mittauksen yksityiskohtaiset tiedot FormacsHT- ja FormacsTN-analysaattorien kuvauksesta.

PrimacsMCS-lisäosa

TOC-lisämoduuli kiinteille näytteille
Orgaanisen kokonaishiilen/kokonaistypen FormacsSERIES-analysaattoreita on nyt laajennettu uudella PrimacsMCS-lisämoduulilla, jolla voidaan analysoida orgaanista kokonaishiiltä (TOC) maaperän, sedimenttien ja lietteiden kaltaisista kiinteistä materiaaleista. PrimacsMCS toimii yhdessä orgaanisen kokonaishiilen FormacsSERIES-analysaattorin kanssa (nestemäiset näytteet) ja tarjoaa ympäristölaboratorioille taloudellisen konseptin sekä vesinäytteiden että kiinteiden materiaalien orgaanisen kokonaishiilen analysointiin.

PrimacsMCS on varustettu kaksoisuunilla, joten kokonaishiilen (TC) ja epäorgaanisen hiilen (IC) analysointi onnistuu erikseen. Kokonaishiili määritetään oksidoimalla näytettä katalyyttisesti lämpötilassa 1100 °C, muuntamalla näytteen hiili CO2:ksi, joka sitten havaitaan orgaanisen kokonaishiilen FormacsSERIES-analysaattorin NDIR-detektorilla. Epäorgaaninen hiili määritetään tekemällä näyte happamaksi IC-reaktorissa, joka muuntaa esiintyvän epäorgaanisen hiilen CO2:ksi. Windows-pohjainen PrimacsMCS-ohjelmisto kokoaa tiedot ja laskee näytteen TOC-konsentraation vähennyslaskun avulla (TC - IC = TOC). PrimacsMCS analysoi TC:n, IC:n ja TOC:n alueella 100 µg - 40 mg absoluuttista hiiltä jopa 3 g:n näytepainosta. Orgaanista kokonaishiiltä analysoivan FormacsSERIES-analysaattorin automaattisesti matalalta korkealle alueelle säätyvän IR-detektorin ansiosta FormacsSERIES-analysaattorin ja PrimacsMCS-lisämoduulin yhdistelmä tarjoaa ympäristölaboratorioille tehokkaan työkalun kiinteiden materiaalien TOC:n analysoimiseksi pienistä ppb-konsentraatioista aina %-tasoille asti. PrimacsMCS on EPA:n, CEN:n, ISO:n, NEN-EN 13137 ja US EPA:n kaltaisten kansainvälisten asetusten mukainen

Ohjelmisto

FormacsHT/TN-TOC/TN-analysaattoria ohjataan HTAccess™ V3:lla. Tätä intuitiivista ja joustavaa ohjelmistopakkausta käytetään tiedonhankintaan ja laitevalvontaan. Siihen sisältyy helppokäyttöisiä templaatteja rutiinianalyysejä varten, monipisteregressio, automaattinen tulosten rajaus, uudelleenlaskenta, tilastot jne.

Saatavilla on mittavia laadunvalvontaprotokollia, kuten CLP ja 21 CFR osa 11, joihin sisältyy salasanasuoja ja auditointiseuranta. Lopputulokset voidaan tulostaa käyttäjän määrittelemään muotoon tai viedä LIMS-järjestelmään tietojen jatkokäsittelyä varten.

HTAccess™ V3:n uudet ominaisuudet

 • useiden analyysiajojen avaamismahdollisuus
 • näytteen kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä
 • laatunäytteiden käyttö- ja laadunvalvontakaavioiden luontimahdollisuus
 • noudattaa Contract Laboratory Protocol (CLP) -standardia
 • konsentraatiorajat eri CLP-näytteille sekä vaaditut toimenpiteet käyttäjän määriteltävissä (enintään 4)
 • tulosten vieminen mahdollista analysoinnin aikana
 • Windows 7 -yhteensopiva
 • etäsignaalitarkkailu

Tyypillisiä sovelluksia

Käytä näihin:

 • Juomavesi
 • Jäähdytysvesi
 • Pintavesi
 • Pohjavesi
 • Jätevesi
 • Lääkeaineet
 • Teollisuuden valvontatoimet
 • Prosessivedet
 • Merivesi
 • ja moneen muuhun